Podręczniki

Podręczniki dla młodzieży na rok szkolny  2018/2019

Publiczne Technikum Informatyczne - I klasa
Publiczne Technikum Informatyczne - II klasa
Publiczne Technikum Informatyczne - III klasa
Publiczne Technikum Informatyczne - IV klasa

Informacja o podręcznikach dla klas II -III -IV

Podręczniki w wyżej wymienionych klasach są kontynuacją programów nauczania lat poprzednich. Należy zatem zakupić podręczniki tego samego wydawnictwa, jako kontynuację Przedmioty rozszerzone i zawodowe zgodnie z wykazem do pobrania.

Partnerzy