Egzamin zawodowy

Szanowni uczniowie Publicznego Technikum Informatycznego „ Computer College"! Prezentujemy harmonogram części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sesja letnia 2019.

Egzamin zawodowy 2019 r.- część praktyczna
Wewnętrzny harmonogram egzaminu praktycznego
Wewnętrzny harmonogram egzaminu pisemnego

Partnerzy