Ogłoszenia

W wyniku analizy ofert został dokonany (w trybie konkurencyjności) wybór oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń autoryzowanych oraz procesu certyfikacji dla 40 uczestników projektu „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w K-linie przy współpracy z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym” (w 2 edycjach po ok. 20 osób), w tym:

 

1.      Szkolenie do wyboru przez uczestników:

a)      Software Development Fundamentals with HTML 5 prowadzone przez instytucję posiadającą autoryzację Microsoft wraz z egzaminem 98-375 HTML5 Application Development Fundamentals (egzamin przeprowadzony przez ośrodek egzaminacyjny PearsonVUE)

 lub

b)      CompTIA IT Fundamentals prowadzone przez instytucję posiadającą autoryzację CompTIA wraz z egzaminem FC0-U51 (egzamin przeprowadzony przez ośrodek egzaminacyjny PearsonVUE)

2. Szkolenie Adobe Photoshop

Wpłynęła tylko jedna oferta - Fundacji IT, ul. Jagiellońska 67, Szczecin na cenę 3220 zł przeszkolenie jednego uczestnika w zakresie Software Development Fundamentals with HTML 5 lub CompTIA IT Fundamentals  oraz 1350 zł za szkolenie w zakresie Adobe Photoshop

Partnerzy