Podręczniki

Podręczniki dla młodzieży na rok szkolny  2018/2019

 

Podręczniki dla klas I Liceum Ogólnokształcącego
Podręczniki dla klas II Liceum Ogólnokształcącego
Podręczniki dla klas III Liceum Ogólnokształcącego

Informacja o podręcznikach dla klas II - III

Podręczniki w wyżej wymienionych klasach są kontynuacją programów nauczania lat poprzednich. Należy zatem zakupić podręczniki tego samego wydawnictwa jako kontynuację. Dodatkowo podręczniki do przedmiotów rozszerzonych zgodnie z wykazem do pobrania na stronie.

Partnerzy